یاجوج و ماجوج

درباره یأجوج و مأجوج مانند برخی از داستانهای دیگر در قرآن کریم، نهایت اختصار . از کانال کتاب الله و عترتی شبکه جهانی ولایت

2022-12-01
    ص ب أ ح ؤؤ
  1. 1
  2. کلیپ یاجوج و ماجوج
  3. از کانال آلپاری فارسی